Τελευταία νέα
Moneypress.gr

Διαγωνισμός για θέση εργασίας στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, μίας (1) θέσης ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακής μονάδας του Κεντρικού Καταστήματός της, που εδρεύει στην Αττική.
Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 (ώρα Ελλάδος 10:00) έως και την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.
Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202054, 210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00).
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Αθήνα, 6 Μαΐου 2022

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε επίσης...