Όσο ο γενικός πληθυσμός είναι παθητικός, απαθής,|RT@fbakadima

26/03/21

As long as the general population is passive, apathetic, diverted to consumerism or hatred of the vulnerable, then the powerful can do as they please, and those who survive will be left to contemplate the outcome. @noamchomskyT

Όσο ο γενικός πληθυσμός είναι παθητικός, απαθής, εκτρέπεται στον καταναλωτισμό ή στο μίσος των ευάλωτων, τότε οι ισχυροί μπορούν να κάνουν ό, τι θέλουν, και όσοι επιβιώνουν θα αφεθούν να μελετήσουν το αποτέλεσμα. Νοάμ Τσόμσκι

1:35 μ.μ. · 25 Μαρ 2021·Twitter 

Διαβάστε επίσης...